Ochrona danych

Ochrona danych

  1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje dają prosty wgląd w to, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności przytoczonej w niniejszym tekście. 

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie? 

Przetwarzanie danych na tej stronie jest dokonywane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w zakładce impressum na niniejszej stronie internetowej. 

Jak zbieramy dane użytkowników? 

Dane zostaną zebrane tylko wtedy, jeśli zostaną nam je przekazane. Chodzi tu o np. o dane, które podawane są w formularzu kontaktowym. 

Inne dane będą gromadzone automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową. 

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników? 

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlenia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkowników. 

Jakie mają Państwo prawa dotyczące danych? 

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii ochrony danych można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego. 

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, zachowanie użytkownika podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Dzieje się tak głównie z cookies (ciasteczkami) i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest z reguły anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z konkretną osobą. Można wyrazić sprzeciw wobec tej analizy lub zapobiec jej, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności. 

Można wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. W niniejszej polityce prywatności poinformujemy Państwa o możliwościach wyrażenia sprzeciwu. 

  1. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Traktujemy dane osobowe użytkowników w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. 

Jeśli korzystają Państwo z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje. 

Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikowania się za pośrednictwem e-maila) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. 

Informacja odnośnie podmiotu odpowiedzialnego
Odpowiedzialnym podmiotem przetwarzania danych na tej stronie jest: 

Dr. Thomas Dürbeck
Im Wildpark/Elisenweg 2
D-14471 Poczdam 

Telefon: +49 331 - 5505 - 0
E-Mail: info@bayrisches-haus.de 

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail i in.). 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili można odwołać istniejącą zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas za pośrednictwem e-maila. Legalność przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania pozostaje przez odwołanie nienaruszona. 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dotknięta tym osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym do spraw prawnej ochrony danych jest federalny komisarz ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się nasza firma. Lista komisarzy ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Prawo do możliwości przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przesyłania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w trakcie realizacji umowy, do siebie lub do strony trzeciej w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli żądany jest bezpośredni transfer danych do innej osoby odpowiedzialnej, będzie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym. 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłane są do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że zmienia się linia adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki. 

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które są nam przesyłane, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie. 

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych, w dowolnym momencie mają Państwo prawo do nieodpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii danych osobowych można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w impressum. 

Sprzeciw wobec e-maili z materiałami reklamowymi

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązków wynikających z impressum do wysyłania niezamawianych materiałów reklamowych i informacyjnych zostaje niniejszym odrzucone. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamowych wiadomości e-mail. 

  1. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane w przeglądarce. 

Większość stosowanych przez nas plików cookies to tak zwane „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Inne pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty. 

Można ustawić przeglądarkę tak, aby użytkownik był informowany o ustawieniach plików cookies i zezwolił na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach i aby uniemożliwić akceptację plików cookies w niektórych przypadkach lub w ogóle, a także umożliwić automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalność niniejszej witryny może być ograniczona. 

Pliki cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych, żądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia wolnego od błędów technicznych i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies służące do analizy zachowania podczas surfowania), będą one w niniejszej polityce prywatności traktowane oddzielnie. 

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika przesyła do nas w sposób automatyczny. Są to: 

Typ i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
Adres URL strony
Nazwa hosta odwiedzającego komputera
Czas wysłania zapytania do serwera
Adres IP
Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane. 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań poprzedzających umowę. 

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa informacje z formularza, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz na wypadek dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Państwa zgody. 

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili można tę zgodę odwołać. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas za pośrednictwem e-maila. Legalność procesów przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania pozostaje przez odwołanie nienaruszona. 

Dane podane w formularzu kontaktowym pozostaną z nami do czasu, aż użytkownik poprosi o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie lub wygaśnie powód przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone. 

Funkcja komentowania na niniejszej stronie internetowej
Oprócz komentarza, funkcja komentowania na niniejszej stronie będzie zawierała również informacje o tym, kiedy komentarz został utworzony, adres e-mail komentującego oraz, jeśli nie jest dodawany anonimowo, wybraną nazwę użytkownika.

Przechowywanie adresu IP 

Nasza funkcja komentowania przechowuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadkach naruszenia prawa, takich jak zniewagi lub propaganda. 

Subskrypcja komentarzy

Po rejestracji jako użytkownik strony można subskrybować komentarze. Użytkownik otrzyma e-maila weryfikującego w celu potwierdzenia, że jest właścicielem danego adresu e-mail. Można zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie za pomocą linku znajdującego się w wiadomościach informacyjnych. Dane wprowadzone w ramach subskrybowania komentarzy zostaną w tym przypadku usunięte; jeśli jednak dane te zostały nam przesłane do innych celów i w inne miejsce (np. zamówienie newslettera), pozostaną one u nas. 

Czas przechowywania komentarzy 

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają w naszej witrynie do momentu całkowitego usunięcia komentowanej treści lub konieczności usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (np. obraźliwych komentarzy). 

Podstawa prawna 

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili można odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas za pośrednictwem e-maila. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania pozostaje przez odwołanie nienaruszona. 

  1. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. 

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Przechowywanie plików cookies do celów Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno oferty, jak i reklamy. 

Anonimizacja IP

Na niniejszej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu wobec operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. 

Wtyczka przeglądarki 

Można zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak wziąć pod uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji niniejszej witryny. Ponadto można zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych 

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Ustawiony zostanie plik cookie rezygnacji w celu zapobieżenia gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: deaktywacja Google Analytics. 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

Przetwarzanie danych z umowy 

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych z umowy, a w przypadku korzystania z Google Analytics w pełni stosujemy rygorystyczne wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych. 

Dane demograficzne w Google Analytics 

Niniejsza strona korzysta z funkcji „danych demograficznych” Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach użytkowników i danych osób odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Tych danych nie da się przyporządkować do konkretnej osoby. Można wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień wyświetlania na swoim koncie Google lub w sposób ogólny poprzez odmowę gromadzenia danych przez Google Analytics, jak przedstawiono w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”. 

  1. Newsletter

Dane z newslettera
Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, będziemy potrzebować Państwa adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteście Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzacie się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Te dane wykorzystujemy wyłącznie w celu dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim. 

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zgłoszeniowego na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do dostarczenia newslettera może zostać w dowolnym momencie odwołana, na przykład za pomocą linku „anuluj subskrypcję” znajdującego się w newsletterze. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania pozostaje przez odwołanie nienaruszona.

Dane zdeponowane u nas w celu otrzymania newslettera będą przechowywane przez nas do momentu anulowania subskrypcji i po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte. Dane przechowywane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej) pozostają nienaruszone. 

  1. Wtyczki i narzędzia

YouTube
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube operowanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. 

Gdy użytkownik odwiedzi jedną z naszych stron internetowych wyposażony we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. To poinformuje serwer YouTube, które z naszych stron zostały odwiedzone. 

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube umożliwi powiązanie zachowania związanego z surfowaniem bezpośrednio z osobistym profilem użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. 

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnego przedstawienia naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Czcionki Google Web Fonts
Niniejsza strona używa czcionek internetowych, tak zwanych Web Fonts, dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitego wyglądu czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki Web Fonts do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. 

Aby to zrobić, przeglądarka, której używa użytkownik, musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że za pośrednictwem adresu IP użytkownika można wyświetlić naszą stronę internetową. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts jest w interesie jednolitego i atrakcyjnego przedstawienia naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Web Fonts, domyślną czcionką będzie ta używana przez Państwa komputer. 

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 

Mapy Google
Niniejsza strona korzysta z serwisu mapowego Mapy Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. 

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest przechowanie adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dostawca niniejszej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. 

Korzystanie z Map Google jest w interesie atrakcyjnego przedstawienia naszych ofert internetowych i łatwego wyszukiwania miejsc wskazanych na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Hotel Bayrisches Haus Besitz- und Betriebs GmbH & Co. KG 2019 | Kontakt | Impressum | Regulamin | Ochrona danych